Meghívó lakossági fórumra

Lakossági fórum meghívó és hirdetmény

Rábacsécsény Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése és Rábacsécsény Község Képviselő-testületének 11/2017 (VII.5.) önkormányzati rendelete előírásai értelmében lakossági fórumot hív össze.

 A lakossági fórum témája:

Rábacsécsény Helyi Építési Szabályzat módosítása - partnerségi véleményezés

 

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja:

2018. december 2. 14.00

Helyszín: Sólymos Szilveszter Kultúrotthon - 9136 Rábacsécsény, Szent Imre utca 8.

 

A lakossági fórumot követően 2018. december 12-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

- Írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal címére (9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben történő megküldéssel a hivatal@rabacsecseny.hu e-mail címre.

 

2018.11.19. Meghívó

NE-2018-11 Rábacsécsény HÉSZ módosítása - véleményezési szakasz

 

Rábacsécsény, 2018. november 19.

Kovács Teodóra

polgármester